Rajmund Klonowski: Czy potrzebna nam ustawa o mniejszościach narodowych?

Waldemar Tomaszewski, lider Związku Chrześcijańskich Rodzin, wybrany właśnie na trzecią kadencję do Parlamentu Europejskiego, w wileńskiej audycji Radia WNET (można słuchać na żywo co czwartek o 10.15 pod adresem wnet.fm) zapytany o to, czy partia przystąpiłaby do koalicji ze Związkiem Zielonych i Włościan w zamian za przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych, odpowiedział, że ustawa nie jest rzeczą najważniejszą, a partia ma bardzo ważne postulaty z zakresu sprawiedliwości społecznej.

Kurier Wileński
Rajmund Klonowski: Czy potrzebna nam ustawa o mniejszościach narodowych?

Rajmund Klonowski Fot. Roman Niedźwiecki

Ma całkowitą rację co do rzeczy takich, jak pieniądze na dzieci czy kompensowanie leków dla emerytów – są to rzeczy ważne.

Związek Polaków na Litwie powołał niegdyś do istnienia Akcję Wyborczą Polaków na Litwie w celu dążenia przy użyciu środków politycznych do zrealizowania konkretnie wyrażonych postulatów: pisowni nazwisk, nadania statusu urzędowego językowi polskiemu, dwujęzycznych napisów publicznych, restytucji mienia, obrony i rozwoju polskiej oświaty.

Część z tych rzeczy jest niemożliwa do uzyskania bez ustawy o mniejszościach narodowych.

Owszem, obrona życia poczętego, dbanie o najwrażliwsze grupy społeczeństwa – to rzeczy bardzo ważne i konieczne. Ale wyłącznie realizacja polskich postulatów czyni partię – partią polską.

PODCASTY I GALERIE