Propaganda Rosji na Litwie – jak to działa

W przypadku Litwy dla powielania swojej propagandy Rosja stosuje pięć szablonów. Jeden z nich jest związany także z Polakami na Litwie - uważają autorzy monografii „Propaganda Rosji: analiza, ocena i rekomendacje" Laurynas Kasčiūnas, Andrius Vaišnys, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Vytautas Keršanskas, Linas Kojala, Šarūnas Legatas, Mažvydas Jastramskis, Darius Buinauskas, Simonas Klimanskis. Projekt został zrealizowany przez Centrum Studiów Europy Wschodniej.

zw.lt
Propaganda Rosji na Litwie – jak to działa

Fot. BNS/Lukas Balandis

Zdaniem autorów monografii, nie da się zrozumieć propagandy kremlowskiej bez zgłębienia samej ideologii propagowanej przez państwo, która ma długą historię. Np. ideologia carskiej Rosji opierała się na głównych dymensjach: prawosławie, autokracja, nacjonalizm. Później, gdy do władzy doszli bolszewicy, podstawę ideologii stanowił marksizm-leninizm i różne jego wariacje.

Po tym, jak prezydentem został Władimir Putin, znów rozpoczęły się poszukiwania idei, która mogłaby przemówić do całego narodu. Zdaniem autorów monografii, obecnie Kreml opiera swoją narrację na dwóch koncepcjach geopolitycznych z końca XIX – początku XX wieku: sławofilizmie i eurazizmie.

Według autorów publikacji w przypadku Litwy dla powielania swojej propagandy Rosja stosuje pięć szablonów. Po pierwsze Litwa jest przedstawiana jako kraj na skraju upadku z powodu rozpiętości społecznej i emigracji. Propaganda Rosji rozdmuchuje te niewątpliwie problematyczne kwestie, np. w wywiadzie dla telewizji CBS w 2015 roku Władimir Putin przekonywał, że na Litwie mieszka 1,5 mln osób. Podobną narrację stosują niektórzy działacze prorosyjscy na Litwie, na przykład polityk Algirdas Paleckis.

Kreml usiłuje tworzyć wizerunek Litwy jako państwa neofaszystowskiego. W mediach przeprowadzane są kampanie dyskredytowania partyzantów czy zesłańców, w przypadku wydarzeń 13 stycznia stosowana jest retoryka „swoi strzelali do swoich”.

Po przystąpieniu Litwy do NATO i Unii Europejskiej w Moskwie zaktualizowała się narracja dotycząca Litwy jako państwa nie posiadającego samodzielnej polityki zagranicznej. Kreml chce pokazać, że, z jednej strony, Litwa poprzez swoją rzekomo agresywną retorykę podżega nastroje wojenne wobec Rosji, z drugiej strony, jej sojusznicy w Waszyngtonie i w Brukseli nie są pewni i nie broniliby Litwy w razie zagrożenia.

W propagandzie Rosji państwa bałtyckie przedstawiane są jako naruszające prawa rosyjskojęzycznych mieszkańców, a większość obywateli ma nastroje rusofobiczne – zauważają autorzy monografii. Twierdzą także, że „są próby zjednoczenia Rosjan i Polaków jako jednej grupy narodowej, która w czasach sowieckich zdobyła wykształcenie w języku rosyjskim, a obecnie cierpi z powodu nacjonalistycznych władz Litwy”. Zdaniem autorów, wiąże się w to sposób bezpośredni z propagowaną przez Rosję koncepcją „russkogo mira”, zgodnie z którą do „rosyjskiego świata” należą nie tylko osoby narodowości rosyjskiej. W ten sposó próbuje się przekonać audytoria wewnątrz Rosji i za granicą, że kwestia Polaków na Litwie nie jest sprawą wewnętrzną samej Litwy ani nawet relacji polsko-litewskich, tylko troską Rosji.

Jeszcze jeden szablon propagandy rosyjskiej polega na podkreślaniu pogłębiających się różnic między światopoglądem konserwatywnym a liberalnym. Jak twierdzą autorzy monografii, większa część społeczeństwa Litwy, a zwłaszcza mniejszości narodowe, ma poglądy konserwatywne, toteż rosyjska propaganda pokazuje Moskwę jako obrońcę zasad chrześcijańskich i konserwatywnych jako przeciwwagę liberalnemu „zgniłemu” Zachodowi.

PODCASTY I GALERIE