Pochód majowy. Bierzmy przykład zza oceanu

4 maja aleją Gedymina aż do Ostrej Bramy przemaszerowało ponad 10 tys. Polaków z Wilna i Wileńszczyzny. Związkowi Polaków na Litwie należy się podziękowanie za sprawne zorganizowanie pochodu z okazji Światowego dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Antoni Stecewicz
Pochód majowy. Bierzmy przykład zza oceanu

Obserwując pochód trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że manifestacja była skierowana głównie, jeśli nie tylko, do samych Polaków. Tymczasem powinna to być, przede wszystkim okazja do zaprezentowania współobywatelom, a nie Polakom, naszej obecności w życiu Litwy. Współudziału Polaków w kształtowaniu dobrobytu społeczeństwa i w funkcjonowaniu państwa.

To ważne, że nad głowami maszerujących powiewały transparenty informujące o udziale w pochodzie poszczególnych kół ZPL czy członków AWPL. Atrakcyjnie jak zawsze prezentowała się młodzież w strojach ludowych i harcerze. Nie mniejsze wrażenie jednak sprawiłoby na mieszkańcach Wilna uczestnictwo, na przykład Polaków – policjantów, strażaków czy kolejarzy w odświętnych mundurach. Uczestnictwo przedstawicieli takich grup zawodowych miałoby nie tylko patriotyczny, ale i obywatelski wydźwięk. Do dobrego zwyczaju powinno również należeć zapraszanie na taką imprezę mera Wilna (a przez tego, przyjęcie zaproszenia).

Polacy stanowią przecież blisko jedną czwartą mieszkańców stolicy. Warto tu sięgnąć po przykład zza oceanu. Podczas parady Pułaskiego na Manhattanie do uczestników przemawia burmistrz Nowego Jorku.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem wileńskiego pochodu byłoby uczestnictwo w nim zwyciężczyni i innych uczestniczek wyborów Dziewczyny Kuriera Wileńskiego (zwykle zapominanych tuż po konkursie). Pochód mógłby być też okazją do zorganizowania balu Polaków, wpływy z którego by przeznaczono na ważny cel społeczny.

Obchody Światowego dnia Polonii i Polaków za Granicą stają się coraz bardziej znaczącym wydarzeniem w życiu Polaków na Litwie. Dlatego ich organizatorowi – Związkowi Polaków na Litwie warto zadać sobie trud pełniejszego wykorzystania potencjału tej imprezy i masowego uczestnictwa w niej rodaków.

PODCASTY I GALERIE