Dobrowolska: Petycja to wspaniałe narzędzie, którego nie wykorzystujemy

Od 22 stycznia jestem radną Miasta Wilna. Wydaje mi się, że warto by Wilnianie wiedzieli więcej o tym, co dzieje się w samorządzie, zwłaszcza w obszarach, które mogą ich bezpośrednio dotyczyć, więc dzielę się doświadczeniem pierwszych tygodni w nowych obowiązkach i tym, co według mnie może przydać się mieszkańcom.

zw.lt
Dobrowolska: Petycja to wspaniałe narzędzie, którego nie wykorzystujemy

Ewelina Dobrowolska/Fot. Joanna Bożerodska

29 stycznia, podczas posiedzenia Komisji petycji miasta Wilna, zostałam wybrana przewodniczącą tejże komisji. Prawo petycji jest gwarantowane w Konstytucji i jest wspaniałym narzędziem do inicjowania zmian na poziomie samorządowym jak i państwowym, jednak niestety – na razie niezbyt dobrze potrafimy z niego korzystać.

Ustawa o petycjach przewiduje, że dowolna osoba, która ma więcej niż 16 lat jest obywatelem Litwy lub obcokrajowcem, mieszkającym na Litwie, lub grupa mieszkańców, ma prawo złożyć petycję. Petycja może być adresowana do Sejmu, rządu lub samorządu.

Okazuje się, że większość petycji kierowanych do samorządu nie zostaje przyjęta, gdyż nie odpowiadają wymogom art. 3 ustawy o petycjach. Artykuł ten przewiduje, że petycja ma mieć na celu rozstrzygnięcie takich kwestii jak prawa i wolności człowieka lub ich realizowanie, reformy państwowych i samorządowych instytucji lub inne równie ważne sprawy. Prośba w petycji nie może ograniczać prawa i wolności innych osób, stanowić zagrożenie dla niepodległości państwa itd.

Te kryteria najczęściej są spełniane, jednak petycje są odrzucane, ze względu na nieprawidłowe formułowanie próśb – pismo nie może być uznane za petycję, jeżeli dla rozstrzygnięcia problemu nie potrzebne jest przyjęcie nowego aktu prawnego lub zmiana już istniejącego. Czego nie załatwimy poprzez petycję? Na pewno nie jest to odpowiednie narzędzie do zwrócenia się o dodatkowy kontener na śmieci pod blokiem, bo do tego nie potrzebna jest zmiana prawa. Możemy jednak napisać petycję, jeśli zależy nam np. na zmianie sposobu zapisów do przedszkoli, bo ta kwestia wymaga zmiany prawa obowiązującego na terenie samorządu.

Korzystać z prawa petycji, możemy w bardzo wielu obszarach. Możemy z naszymi sugestiami co do zmiany prawa zwrócić się również do Sejmu czy rządu. Nawet, jeśli nie zaowocuje to zmianą prawa, to przynajmniej zwrócimy uwagą na ważne dla nas sprawy, które być może zostaną rozwiązane w inny sposób.

PODCASTY I GALERIE