• Opinie
  • 1 sierpnia, 2015 6:00

Norkevičius: Litwa i Polska powinny być nie tylko sąsiadami, lecz partnerami

„Uwaga środowiska akademickiego jest ważnym wskaźnikiem, że rozwój stosunków dwustronnych Litwy i Polski nie może się zatrzymać” - mówi w rozmowie z zw.lt Mindaugas Norkevičius, wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, kierownik Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza , który we wrześniu po raz drugi zorganizuje międzynarodową konferencję „Dynamika stosunków litewsko-polskich”.

Małgorzata Kozicz
Norkevičius: Litwa i Polska powinny być nie tylko sąsiadami, lecz partnerami

Fot. Archiwum własne

Dwudniowa konferencja rozpocznie się 17 września na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

„Podstawowym celem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na współpracę Litwy i Polski w kontekście Unii Europejskiej. Dążymy do tego, aby w polu badań i prezentacji znalazła się problematyka historycznych związków Litwy i Polski, wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, kształtowanie się tożsamości narodowej i kwestie sytuacji mniejszości etnicznych, sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w tych państwach. Chcemy przeanalizować także wspólne priorytety polityki unijnej, polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz wspólne aspekty, umożliwiające lub ograniczające współpracę Polski i Litwy w Unii Europejskiej” – opowiada Mindaugas Norkevičius.

Jak mówi, impulsem do zorganizowania kolejnej konferencji był sukces pierwszej edycji.

W tym roku z odczytami wystąpi o wiele więcej naukowców i badaczy

„Drugi rok z rzędu naukowcy i badacze z Litwy i Polski przedstawią badania dotyczące dynamiki stosunków dwustronnych z punktu widzenia historii, politologii, literatury, ekonomii, socjologii i innych nauk humanistycznych oraz socjalnych. Jednym z podstawowych aspektów konferencji jest jej interdyscyplinarna koncepcja, poprzez którą dążymy do pokazania znaczenia wszystkich dziedzin i ich wpływu na dwustronne stosunki. W tym roku z odczytami wystąpi o wiele więcej naukowców i badaczy z różnych polskich uczelni i centrów badań. Dzięki takiej koncepcji konferencji chcemy pokazać, że uniwersytet jest tą przestrzenią, w której można konstruktywnie ocenić dynamikę stosunków Litwy i Polski w ramach różnych tematów” – podkreśla Norkevičius.

Zdaniem młodego naukowca środowisko akademickie może mieć realny wpływ na rozwój stosunków polsko-litewskich.

„Celem konferencji jest nie tylko przedstawienie przeprowadzonych już badań, lecz także zachęcenie do przeprowadzania nowych badań związanych z Litwą i Polską. Oba kraje powinny nie tylko dyskutować na tematy stosunków dwustronnych w wymiarze politycznym, ale także zachęcać do badań naukowych na aktualne tematy: obejmujące pamięć historyczną państw, kwestie tożsamości mniejszości narodowych, interesy państw w partnerstwie strategicznym. Wzrost badań naukowych związanych z Litwą i Polską na poziomie akademickim byłby sygnałem także dla polityków, że Litwa i Polska powinny być nie tylko sąsiedzkimi krajami, lecz także intensywnymi partnerami strategicznymi. Uwaga środowiska akademickiego jest ważnym wskaźnikiem, że rozwój stosunków dwustronnych nie może się zatrzymać, a jego omawianie i ocena powinna przyczynić się do rozpowszechnienia idei współpracy” – tłumaczy organizator konferencji.

Litwa i Polska powinny być nie tylko sąsiedzkimi krajami, lecz także intensywnymi partnerami strateficznymi

W tym roku program konferencji przewiduje także wiele imprez towarzyszących. Oprócz wystąpień badaczy z Litwy i Polski, którzy przedstawią odczyty na różne tematy, odbędą się dwie dyskusje eksperckie, w których wezmą między innymi udział goście z Polski – Richard Butterwick-Pawlikowski (Kolegium Europejskie) i prof. dr Kazimierz Wóycicki (Uniwersytet Warszawski). Odbędą się prezentacje dwóch książek o Litwie i Polsce oraz otwarcie wystawy”Solidarość z Litwą. Spotkanie polsko-litewskie w latach 1988 – 1994”.

Do udziału w konferencji można zgłaszać się pod adres mailowy: a.mickeviciausklubas@gmail.com do 3 sierpnia 2015 r.
Lista uczestników zostanie opublikowana do 17 sierpnia 2015 r.

PODCASTY I GALERIE