Narkiewicz: Zaprezentowane przez AWPL-ZChR poprawki do Ustawy o oświacie miały pozytywne skutki

We wtorek miałem możliwość przedstawić nowelizację projektu oświaty, mającego na celu zagwarantowania osobom mieszkającym na obszarach obficie zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości narodowych kontynuowania nauki nie tylko w języku państwowym, ale także i w językach mniejszości narodowych. Czyli, zachowanie 11 kl. nie tylko z litewskim, ale i z innymi językami nauczania, to znaczy polskim czy rosyjskim. Sejm po przedstawieniu, w pierwszym czytaniu, poparł poprawkę ustawy.

zw.lt
Narkiewicz: Zaprezentowane przez AWPL-ZChR poprawki do Ustawy o oświacie miały pozytywne skutki

Jarosław Narkiewicz/ Fot. Joanna Bożerodska

Następne, nie mniej istotne pytanie, przedstawione we czwartek – problematyka nauczania języka litewskiego. Sejm, po przedstawieniu, poparł poprawkę ustawy oświaty, przewidującą możliwość istnienia różnych programów nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie. Po przedstawieniu wielu argumentów i szerokich działań, nareszcie rozpoczniemy praktyczną pracę nad przepatrzeniem treści programowej nauczania języka litewskiego.

W celu sprecyzowania zagadnienia we środę również było zorganizowane spotkanie z Minister oświaty Jurgitą Petrauskienė, przewodniczącym Komitetu oświaty i nauki Eugenijusem Jovaiša oraz z nauczycielami języka litewskiego. Wysocy politycy oświatowi mieli możliwość z pierwszych ust, tzn. od delegowanych pedagogów usłyszeć o problemach, wynikających z ujednolicenia programów nauczania języka litewskiego. Jest zgoda, że treść programów jednak powinna być przepatrzona. Powyższe spostrzeżenia polityków oraz pedagogów również zostały przedstawione Sejmowi.

Warto podkreślić, że od zmiany ustawy oświaty w 2010 r. poprawki te były nawet trzykrotnie odrzucane już w pierwszym czytaniu.

Poseł na Sejm
Jarosław Narkiewicz

PODCASTY I GALERIE