• Opinie
  • 19 września, 2015 7:00

Narkiewicz: Premier podał kłamliwą informację

Poseł na sejm z ramienia AWPL, Jarosław Narkiewicz wydał oświadczenie w sprawie "koszyczka ucznia". Prezentujemy treść całego oświadczenia:

zw.lt
Narkiewicz: Premier podał kłamliwą informację

Fot. Ewelina Mokrzecka

Reagując na opublikowaną przez Premiera kłamliwą i wprowadzającą społeczeństwo w błąd informację, dotyczącą wielkości „koszyczka ucznia“, zwróciłem uwagę na to, że inaczej niż twierdzi Premier Algirdas Butkevičius, „koszyczek ucznia“ w szkołach mniejszości narodowych jest mniejszy niż w odpowiednich szkołach litewskich.

W odpowiedzi na to sejmowa frakcja LPSD rozpowszechniła oświadczenie, w którym nie tylko nie zdementowała podaną przed Premiera kłamliwą informację i nie przyznała się do błędu, ale nadal wprowadza w błąd społeczność, tym razem w kwestii środków na zakup podręczników.

Należy zaznaczyć, że w oświadczeniu frakcji LPSD podane są nie przydzielane przez państwo środki, ale faktyczne szkolne wydatki na podręczniki, które są znacznie większe niż przydzielane przez państwo.

Na podręczniki i pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia państwo asygnuje z „koszyczka ucznia“ 20,29 euro, a uczniowi ze szkoły mniejszości narodowych 23,19 euro, czyli tylko o 2,89 euro (12,5%) więcej.

Faktyczne wydatki szkoły na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla jednego ucznia, według przedstawionych przez przedstawicieli LPSD liczb, obiektywnie ukazują obecną sytuację:

Na Litwie średnio – 38,8 euro, tj. szkoły dodatkowo wydają półtorej razy więcej niż przydziela państwo;
W rejonie solecznickim – 170,9 euro, tj. wydają prawie siedmiokrotnie więcej niż przydziela państwo i pięciokrotnie więcej niż średnio na Litwie;

W rejonie wileńskim – 124,8 euro, tj. wydają czterokrotnie więcej niż przydziela państwo i prawie trzykrotnie więcej niż średnio na Litwie.

Stąd przedstawiciele LPSD sami przedstawili informację, z której ewidentnie wynika, że zapotrzebowanie na środki na zakup podręczników jest na Litwie średnio półtorej razy większe, a w szkołach mniejszości narodowych nawet siedmiokrotnie większe niż przydziela na to państwo.

Niestety, Szanowni przedstawiciele LPSD nie wspominają o ważnym aspekcie – aby zaspokoić zapotrzebowanie na zakup podręczników szkoły są zmuszone korzystać z części „koszyczka ucznia“, która przeznaczona jest na organizowanie procesu wychowawczego, odpowiednio ją zmniejszając:

Na Litwie średnio – o 18,51 euro (1,85% bazowego „koszyczka ucznia“),
W rejonie wileńskim – o 101,61 euro (10,37% bazowego „koszyczka ucznia“),
W rejonie solecznickim – o 147,7 euro (15,07% bazowego „koszyczka ucznia“)

Przedstawione liczby są dowodem na to, że z powodu niewystarczających środków na nabycie podręczników szkoły mniejszości narodowych na ten cel zmuszone są odjąć nawet pięcio-siedmioktornie większą część z „koszyczka“, przeznaczoną na organizowanie procesu nauczania, niż średnio w szkołach kraju. W taki sposób zmniejszając odpowiednie możliwości jakości kształcenia.

Raz jeszcze proponuję przedstawicielom LPSD, by zaprzestali oszukiwać i skłócać społeczeństwo oraz:
Przeprosić społeczeństwo za rozpowszechnianie kłamliwej i mylącej informacji;

Godnie przyznać oczywisty fakt, iż przydzielone przez państwo środki do „koszyczka ucznia“ w szkołach mniejszości narodowych są za małe;

Zgodzić się z propozycją frakcji AWPL, by już od 2016 roku przywrócić przedkryzysowy „koszyczek ucznia“ dla wszystkich szkół na Litwie;

Zwiększyć środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla jednego ucznia w szkołach litewskich do 38 euro, a w szkołach mniejszości narodowych – do 150 euro;

„Koszyczek ucznia“ w szkołach mniejszości narodowych zwiększyć do słusznie proponowanych 50 %.

PODCASTY I GALERIE