Mariusz Palewicz: Nie warto kierować się tylko rankingiem szkół

„Tu od lat uczyły się, liczne pokolenia” - to są słowa z hymnu szkoły, w której niegdyś zdobywała wiedzę moja babcia oraz, którą dwa lata temu ukończyłem ja i moja siostra. Jest to Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli, której budynek znajduje się w Śnipiszkach, dzielnicy administracyjnej miasta Wilna.

Mariusz Palewicz
Mariusz Palewicz: Nie warto kierować się tylko rankingiem szkół

Fot. Ewelina Mokrzecka

,Syrokomlówka” (tak często jest nazywana Szkoła Śr. im. Władysława Syrokomli) jest jedną z najbardziej znanych polskich szkół nie tylko w stolicy, ale też i w całym kraju, gdyż posiada bogate tradycje oraz historię. W ubiegłym roku szkoła obchodziła swoje sześćdziesięciolecie, a w tym roku ostatni dzwonek zadzwonił już dla 57 promocji ,,Syrokomlówki”!

Myślę, że dla wielu uczniów, absolwentów oraz nauczycieli Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli statystyka jest zbędna, aby stwierdzić, że ich szkoła jest najlepsza. Również dla mnie, jeszcze nie tak dawno świeżo upieczonego absolwenta z 55. promocji, ,,Syrokomlówka” jest bardzo ważna, gdyż właśnie w gmachu tej szkoły pojawiła się u mnie chęć poznawania świata, zainteresowanie nauką.

W ciągu 12 lat oswajania wiedzy poznałem tu wielu wspaniałych, oddanych swej pracy nauczycieli oraz bardzo dobrych przyjaciół.

Mimo tego zrobiłem małą statystyczną analizę, w której próbowałem porównać swoją byłą szkołę, z innymi szkołami stolicy. Wyniki moich badań wykazały, że ,,Syrokomlówka” jest konkurencyjną szkołą w Wilnie, gdzie znajdują się przecież najlepsze gimnazja na całej Litwie, takie jak np. Liceum Wileńskie (lit. Vilniaus licėjus) czy Gimnazjum Jezuitów (lit. Vilniaus jėzuitų gimnazija).

Analiza statystyczna polegała na tym, że próbowałem porównać wyniki maturalne uczniów Szkoły Śr. im. Władysława Syrokomli i ogólny wynik wszystkich szkół stolicy, z trzech najczęściej wybieranych przez abiturientów na Litwie przedmiotów: języka angielskiego, matematyki i historii. Z wykresami przedstawiające wyniki z egzaminów maturalnych, można tutaj.

Z podanych wykresów można zrobić kilka wniosków: a) Absolutna większość, a w niektórych przypadkach wszyscy abiturienci ,,Syrokomlówki” pomyślnie zaliczali wybrane przez siebie egzaminy. b) Wyniki „Syrokomlówki” znacznie nie różnią od wyników pozostałych szkół w Wilnie. Raz są lepsze, raz – gorsze. c) Mała korelacja (mniejsza od |0.5|) świadczy o tym, że związek między wynikami wszystkich szkół Wilna i konkretnie jednej wileńskiej szkoły ,,Syrokomlówki” jest słaby, szczególnie nieduży współczynnik korelacji występuje w porównywaniu wyników, gdzie uczniowie zdobyli więcej niż 50 proc., a także w rezultatach, gdzie abiturienci zdobyli 75 proc. ze składanego egzaminu. To może sygnalizować o tym, że: c1) Lepszy wynik z matury często zależy od tego, jak uczeń jest nastawiony i od tego, ile samodzielnego wysiłku włożył, aby mieć dobre wyniki. c2) Jeden piszący egzamin uczeń stanowi spory procent, czyli np. język angielski był składany przez 40 abiturientów z ,,Syrokomlówki”, to znaczy, jeżeli jeden uczeń złoży egzamin na 74 proc., to szkoła „traci” 2,5 punktów procentowych w ogólnym wyniku abiturientów, którzy maturę zaliczyli na 75-100 proc.

Summa summarum, opierając się tylko i wyłącznie na analizie przedstawionych wykresów, ,,Syrokomlówka” na tle innych szkół Wilna wypada dobrze. Na dodatek Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli, według czasopisma „Veidas”, który corocznie przedstawia ranking wszystkich szkół na Litwie, w latach 2011-2014 trzykrotnie zakwalifikowała się do setki, w tym dwukrotnie ,,Syrokomlówka” znalazła się w gronie najlepszych 50 szkół średnich oraz gimnazjów w całym kraju.

Statystyka statystyką, ale moim zdaniem, żadna taka analiza nie może być podstawą w ocenianiu szkoły, najwyżej może być pięknym dodatkiem. Myślę, że w przypadku Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli statystyka takim dodatkiem właśnie jest. Swój artykuł chcę zakończyć słowami refrenu hymnu ,,Syrokomlówki”: „Szkoła nasza szkoła, szkoła Syrokomli. Każdy uczeń zna ją, nikt cię nie zapomni”.

Mariusz Palewicz jest założycielem strony internetowej polskaszkola.weweb.xyz, której celem jest promowanie polskiego szkolnictwa na Litwie.

PODCASTY I GALERIE