• Opinie
  • 12 stycznia, 2022 18:06

Mała wygrana dla Polaków na Litwie, czy będziemy cieszyć się triumfem „polskiej” W?

Sejm Republiki Litewskiej zatwierdził projekt ustawy na drugim etapie z trzech, w którym proponuje się ustalenie pisowni nazwisk w oryginalnej formie alfabetem łacińskim. Decyzje, które nie były podejmowane od dziesięciolecia z powodu braku woli politycznej I współpracy między partiami, w końcu szybko posuwają się do przodu, w tym i prawo do zapisu nazwiska w formie oryginalnej.

Mała wygrana dla Polaków na Litwie, czy będziemy cieszyć się triumfem „polskiej” W?

Fot. Archowum prywatne Daniela Ilkiewicza

Po długiej dyskusji kwestia ważna dla wielu obywateli Litwy i rodzin mieszanych uzyskała poparcie parlamentarne.

Obecnie przedstawiciele mniejszości narodowych którzy chcą mieć oryginalne nazwiska w swoich dokumentach tożsamości, muszą bronić tego stanowiska w sądzie.

Chociaż Litwa jest krajem wielokulturowym, który musi szanować wszystkich obywateli Republiki Litewskiej, widzimy, że kwestia ich życia prywatnego – imion i nazwisk przez dłuższy czas była lekceważona.
Zgodnie z projektem ustawy, do którego Sejm powróci w etapie przyjęcia już w następnym tygodniu, przedstawiciele mniejszości narodowych (między innymi Polacy), których narodowość polska widnieje w ewidencji ludności, będą mogli mieć w swoich dokumentach osobistych imię i nazwisko w oryginalnej formie.

Możliwie, że po wielu latach jeden z problemów, z którymi boryka się społeczność polska na Litwie w pewnym stopniu nareszcie zostanie rozstrzygnięty. Taka praktyka byłaby indykatorem tego, że działalność Polaków w partiach „litewskich” jest owocna.

Społeczność polska na Litwie musi zostać częścią zintegrowanego społeczeństwa, aby ich interesy nie zostały zapomniane, a politycy mogą stać się tego przykładem i aktywnie działać z ramienia sił politycznych, które niosą wizję opartą na zasadzie współpracy, a nie kategoryzacji.

Daniel Ilkiewicz, doradca Eweliny Dobrowolskiej w Sejmie RL

PODCASTY I GALERIE