• Opinie
  • 20 września, 2013 6:03

Kup sobie Kartę Polaka

Karta Polaka ułatwia otrzymanie wizy. Na Ukrainie uzyskanie jej staje się dochodowym „biznesem”. „Prosili mnie o pomoc w uzyskaniu Karty Polaka i proponowali za to 700 euro”- opowiada Ewa Hołodkowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w okolicach Ługańska.

Andrzej Konko
Kup sobie Kartę Polaka

Fot. zw.lt

Istniejąca od 2008 roku Karta Polaka przyznawana jest obywatelom państw byłego Związku Radzieckiego, którzy deklarują przynależność do Narodu Polskiego. Dokument ten pozwala na bezpłatne ubieganie się o wizę, prawo do legalnej pracy w Polsce, na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na studiowanie na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oprócz tego posiadacze Karty mają 37-procentową ulgę na przejazdy środkami publicznego transportu oraz bezpłatny wstęp do muzeów w Polsce.

Na Ukrainie coraz częściej ubiegają się o kartę osoby, które na co dzień nie przyznają się do polskości, a nawet te, które z polskością w ogóle nie są związane. W Internecie pojawiają się ogłoszenia firm, które proponują „pomoc” w uzyskaniu Karty Polaka.

„Jeden z biznesmenów, o którym wiedziałem że nie jest Polakiem i któremu odmówiłem w pomocy z uzyskaniem karty, mniej więcej po miesiącu pochwalił mi się, mówiąc – „patrz” i pomachał Kartą Polaka” – mówi Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Równym, Ukraina.

W przeciwieństwie do Ukrainy na Litwie Karta Polaka nie jest takim atrakcyjnym dokumentem.

„Dla Polaków z Litwy Karta Polaka jest raczej symbolicznym dowodem przynależności do narodu polskiego. Chociaż ten symbolizm ma i swoje konsekwencje. Na przykład Polacy – urzędnicy zazwyczaj oskarżani są o nielojalność na rzecz państwa litewskiego” – opowiada Stanisław Tarasiewicz, dziennikarz z Wilna.

To, co dla obywatela Ukrainy jest korzyścią, ułatwiającą przekroczenie granicy, dla obywatela Litwy się nie liczy, ponieważ i tak korzysta z praw Unii Europejskiej. Tak więc „walor graniczny” ma istotne znaczenie. Czy więc uproszczenie uzyskania wizy przez obywateli Ukrainy może powstrzymać „biznes” Kartami Polaka?

PODCASTY I GALERIE