• Opinie
  • 14 września, 2016 10:29

Kukliński: Pomiędzy Trauguttem a Wallenrodem

Przed dwunastoma laty w 2004 r. w Tampie na Florydzie zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. Kilka miesięcy później 19 czerwca został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojsk. Urnę z prochami pułkownika przywiózł do Polski współpracownik Radia Wolna Europa oraz ostatni więzień polityczny PRL Józef Szaniawski.

zw.lt
Kukliński: Pomiędzy Trauguttem a Wallenrodem

Fot. PAP/Jacek Bednarczyk

W uroczystości pogrzebowej na Powązkach wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Mszę odprawił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. „Często stawia się płk. Kuklińskiemu zarzut, że złamał żołnierską przysięgę. Przysięga dla żołnierza to rzecz święta. Ale co się dzieje, kiedy konsekwencje przysięgi wchodzą w konflikt z zasadami prawego sumienia?“ – powiedział podczas kazania biskup.

W uroczystości wzięli udział m.in. Leon Kieres, Lech Kaczyński, Jerzy Buzek, Jan Olszewski, Władysław Bartoszewski oraz Maciej Płażyński. Władysław Bartoszewski porównał wówczas Ryszarda Kuklińskiego do przywódcy powstania styczniowego Romualda Traugutta, który złamał przysięgę wojskową na wierność carowi Rosji. „Pułkownik Kukliński był bohaterem szczególnie tragicznym, gdyż w przeciwieństwie do Traugutta, działał niejawnie” – oświadczył Bartoszewski. Natomiast ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński podkreślił, że miarą zasług pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jest fakt, że Polska znajduje się dziś na mapie.

Kim był Ryszard Kukliński?

Ryszard Jerzy Kukliński urodził się 13 czerwca 1930 w Warszawie w rodzinie robotniczej robotniczej o tradycjach katolickich i związanych z PPS. Po II wojnie światowej Ryszard został przyjęty w 1947 r. do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył we wrześniu 1950 roku, uzyskując stopień chorążego.

Prawdopodobnie od roku 1962 Kukliński współpracował z kontrwywiadem wojskowym PRL, czyli z Zarządem II Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej. W 1964 roku w stopniu majora został przeniesiony do Warszawy, gdzie służył jako oficer sztabowy, m.in. przygotowując plany inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Od roku 1970 rozpoczął współpracę z CIA. W ramach współpracy Kukliński przekazał amerykańskiemu wywiadowi masę tajnej informacji dotyczącej m.in. planów inwazji krajów Układu Warszawskiego na kraje Europy Zachodniej oraz wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W 1981 r. Kukliński został ewakuowany przez agentów CIA do Stanów Zjednoczonych. 23 maja 1984 roku, Kukliński został skazany zaocznie przez sąd wojskowy PRL na karę śmierci. Wyrok został złagodzony do 25 lat więzienia w 1990 r. W 1995 w wyniku rewizji I prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzembosza wyrok uchylono. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 23/MON/Kadr z 12 lutego 1996 roku przywrócił mu stopień pułkownika. Sprawę skierowano ponownie do prokuratury wojskowej i postanowieniem z 22 września 1997 śledztwo umorzono, argumentując, że Kukliński działał w stanie wyższej konieczności.

Administracja Stanów Zjednoczonych w latach 90 –tych postawiła Polsce warunek, że jeśli chcę zostać przyjęta do NATO powinna oczyścić Ryszarda Kuklińskiego z zarzutów. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 w wieku 73 lat w szpitalu na Florydzie.

Opinie o Kuklińskim

Postać pułkownika peerelowskiego kontrwywiadu, który przeszedł na stronę NATO, była pozytywnie oceniana przez polskich działaczy niepodległościowych.

„Generał Jaruzelski i jego towarzysze, którzy wprowadzili stan wojenny, są zdrajcami narodu i jako tacy winni stanąć przed sądem. W świetle prawa karnego jako przestępcy winni zostać skazani na najwyższy wymiar kary, a wyrok powinien zostać wykonany. Należy zaznaczyć, iż Jaruzelski i inni generałowie nosili polskie mundury, ale szykowali Polsce zgubę. Jeszcze pod rządami premiera Mazowieckiego obowiązywały plany udziału Ludowego Wojska Polskiego, w sojuszu z Armią Sowiecką, w ataku na RFN i Danię. Poważna część społeczeństwa do dzisiaj nie wie i nie uświadamia sobie istoty zła i zdrady, jakiej dopuszczała się poważna część generalicji PRL na służbie Moskwy. Kukliński działał przeciwko imperialnym interesom Kremla, przeciwko zależności Polski od ZSRR” – mówił jeszcze na początku lat 90-tych Jarosław Kaczyński.

Historyk Norman Davies porównał Kuklińskiego do Wallenroda. „Kukliński podjął działania, które bardzo zaszkodziły systemowi totalitarnemu, chociaż nie wiemy, jaki był tego bilans końcowy. Być może był Wallenrodem. Natomiast ostatnim człowiekiem na świecie, który ma prawo sądzić Kuklińskiego jest generał Jaruzelski. Jaruzelski to człowiek – maska, tyle ze za maską nie ma twarzy, tylko druga maska. Jaruzelski Wallenrodem nie był – trzeba nazywać rzeczy po imieniu: Jaruzelski był oficerem w służbie imperium sowieckiego od lat młodości aż do emerytury” – twierdził brytyjski historyk.

Kukliński był natomiast zaciekle krytykowany za życia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz gen. Czesława Kiszczaka.

PODCASTY I GALERIE