• Opinie
  • 18 listopada, 2016 10:50

Jubileusz Alfredasa Bumblauskasa

Znany historyk Alfredas Bumblauskas obchodzi dzisiaj swe 60-te urodziny. Można go śmiało nazwać głównym rewolucjonistą współczesnej historiografii litewskiej. Zastał litewską naukę historyczną pełną przedwojennych nacjonalizmów i sowieckich schematów, zmienił oraz zmienia ją w kierunku otwartości na Polskę, Europę i świat.

Andrzej Pukszto
Jubileusz Alfredasa Bumblauskasa

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Bumblauskas to nie tylko badacz i wieloletni dziekan Wydziału Historii Wileńskiej Alma Mater, to również publicysta, dziennikarz telewizyjny, animator życia kulturalnego, działacz społeczny na rzecz zbliżenia litewsko-polskiego i litewsko-ukraińskiego. Niejednokrotnie wypowiadał się w radiu „Znad Wilii”, jak i w innych miejscowych mediach polskojęzycznych. W ubiegłym roku miało miejsce wspaniałe spotkanie z profesorem w Polskim Klubie Dyskusyjnym w Wilnie.
Umiejętnie łączy tożsamość żmudzką, litewską i europejską, prawdziwy sukcesor Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miłośnik twórczości m.in. Czesława Miłosza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Znajomość z profesorem do łatwych nie należy. Przekonałem się o tym niejednokrotnie. Wypyta, przedyskutuje nie tylko sprawy kluczowe – Unię Krewską czy Lubelską, ale również „przyciśnie” z Oskarem Haleckim, Ludwikiem Kolankowskim , Stanisławem Mackiewiczem (Catem) albo w temacie – Uniwersytet Stefana Batorego na dawnych fotografiach.

Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, dzięki niemu, już od początku 1990 roku stał się niezwykle przyjazny wobec studentów, miejscowych Polaków. Wymienię tylko tych, którzy kontynuują pracę naukową: to Barbara Stankiewicz, Ryszard Gajdis i Adam Stankiewicz. Moja skromna osoba śmie dzisiaj również meldować wykonanie zadania.

Sto lat, panie Profesorze!

PODCASTY I GALERIE