Forum Giedroycia: Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

W reakcji na zamieszanie wokół kwestii związanych z prawami mniejszości narodowych, a także w związku z demerche Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas obchodów 13 stycznia Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia wydało specjalne oświadczenie zaadresowane do premiera Algirdasa Butkevičiusa, prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, lidera opozycji Andriusa Kubiliusa i ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa.

zw.lt
Forum  Giedroycia:  Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

Fot. BFL/Andrius Ufartas

My, obywatele Litwy pochodzenia litewskiego i polskiego, którzy wspólnie założyliśmy Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia, z zaniepokojeniem spoglądamy na emocje, które rozgorzały się wokół problemów mieszkających na Litwie mniejszości narodowych.

Oceniając wydarzenia ostatniego miesiąca i słysząc ciągłe obietnice koalicji rządzącej, że rozwiąże aktualne dla mniejszości narodowych problemy związane z podwójnymi nazwami ulic i miejscowości, sądzimy, że wyrok Wileńskiego Sądu Okręgowego, który nałożył 43 tys. litów kary na dyrektora administracji rejonu solecznickiego Bolesława Daszkiewicza jest nieadekwatny. Kara nałożona została tylko na jedną osobę, która faktycznie stała się kozłem ofiarnym tego o wiele głębszego i szerszego problemu.

Podobnie negatywnie oceniamy decyzję posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w sprawie opuszczenia sali sejmowej podczas obchodów kolejnej rocznicy 13 stycznia.

Wychodzimy z założenia, że stawianie przez różne grupy jednostronnych i ostrych żądań jest mało efektowne. W ten sposób radykałowie jednej ze stron mobilizują radykałów drugiej strony. Sposób ich podania nie tylko przesłania głos zdrowego rozsądku, ale również oddala rozwiązanie zaistniałych problemów.

Dlatego zwracając się do koalicji rządzącej, lidera opozycji oraz ministra spraw zagranicznych apelujemy aby: Koalicja rządząca zaczęła nareszcie realizować swoje wyborcze obietnice i przyjęła Ustawę o mniejszościach narodowych; Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, pamiętając o próbach rozwiązania przez tę opcję polityczną zaistniałych problemów, pomógł koalicji rządzącej znaleźć rozwiązanie, które zadowoliłoby całe społeczeństwo Litwy oraz włączył się w przygotowanie Ustawy o mniejszościach narodowych; Wszyscy uczestnicy zbliżających się wyborów prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego nie używali retoryki, która dzieliłaby nasze społeczeństwo na podstawie narodowościowym.

Jesteśmy silnie przekonani, że realizacja słusznych postulatów mniejszości narodowych zmniejszy napięcie wewnątrz kraju i zezwoli na realizację strategicznych projektów, których znaczna część jest mocno powiązana z Polską – z naszym sąsiadem i sojusznikiem.

Członkowie zarządu Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia:
Adam Błaszkiewicz, Gražina Drėmaitė, Sabina Karmazinaitė, Herkus Kunčius, Alvydas Nikžentaitis, Vytautas Plečkaitis, Zbignevas Semenovičius, Virginijus Savukynas, Vygaudas Ušackas, Vidmantas Valiušaitis, Rimvydas Valatka, Tomas Venclova, Renata Widtman.

PODCASTY I GALERIE