Dobrowolska: Budżet Wilna to sprawa nas wszystkich

W środę, 5 lutego o godz. 18 w sali posiedzeń rady, zostanie przedstawiony budżet miasta Wilna na 2020 rok. Możemy się cieszyć - budżet Wilna dalej będzie rosnąć - w porównaniu z 2019 rokiem zwiększy się prawie o 80 mln euro, tzn. o 11 proc.

zw.lt
Dobrowolska: Budżet Wilna to sprawa nas wszystkich

Fot. Archiwum ED

Podczas spotkania dyrektor administracji samorządu nie tylko opowie o planowanych dochodach i wydatkach, ale także odpowie na pytania. Może je zadać każdy wilnianin, bo wszyscy mieszkańcy miasta są zapraszani na przedstawienie budżetu, a swoje spostrzeżenia do budżetu można także złożyć pocztą elektroniczną, wysyłając je na adres:  [email protected].

Zwracanie uwagi ma sens i czasem jest potrzebne. Wcześniej budżet był omawiany w komitetach samorządowych. Warto zauważyć, że w 2017 rok budżet samorządu miał oddzielną kolumnę na finansowanie projektów „mniejszości narodowych i miejskich wspólnot”. W 2017 roku ta kolumna stanowiła 50 tys. euro, a pieniądze były dzielone pomiędzy mniejszościami i wspólnotami. Od 2018 oddzielnej kolumny w budżecie zabrakło i projekty mniejszości narodowych,  choć w oddzielnych konkursach, były rozpatrywane ze wspólnego budżetu kultury. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komitetu rozwoju samorządu zasugerowałam, aby do budżetu powróciła oddzielna kolumna finansowania mniejszości narodowych, tym razem nie wciągając do tej samej kolumny wspólnot miejskich, z którymi mniejszości narodowe musiały by  konkurować. Moją sugestie Komitet podtrzymał jednogłośnie. Budżet razem z spostrzeżeniami będzie dalej rozpatrywany w innych komitetach, a potem wróci na zatwierdzenie do Rady miasta.

Takie drobne zmiany, które w praktyce mogą mieć duże znaczenie, nie są nieuzasadnione. Rada Europy w swoich raportach nie raz zaznaczała jak ważne jest finansowanie dla mniejszości narodowych, a określenie jawnie środków z budżetu na nie przeznaczanych i priorytetów. Zapewnienie finansowania nie tylko na poziomie państwowym ale i samorządowym jest jednym bezpieczników dla mniejszości narodowych, który ma pomagać w integracji, ale również – chronić przed asymilacją.

PODCASTY I GALERIE