• Opinie
  • 29 sierpnia, 2017 6:03

Czesław Okińczyc: Nowy rok szkolny — więcej optymizmu

W nowy rok szkolny i akademicki polska społeczność na Litwie wkracza w bardziej optymistycznym nastroju niż zazwyczaj. Problemy, które piętrzyły się w ciągu ostatnich lat czy miesięcy, udało się albo rozwiązać, albo przynajmniej wyjść na prostą.

Czesław Okińczyc
Czesław Okińczyc: Nowy rok szkolny — więcej optymizmu

Fot. Ewelina Mokrzecka

Na kilka tygodni przed początkiem nowego roku szkolnego decyzją Rady samorządowej miasta Wilna kolejne dwie szkoły polskie uzyskały prawo do ubiegania się o status tzw. długiego gimnazjum: gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz szkoła podstawowa im. Szymona Konarskiego.

Przed kilkoma tygodniami jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, iż została wstrzymana rekrutacja na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LEU).

Wspólnym wysiłkiem całej polskiej społeczności na Litwie — pracowników i studentów LEU, polityków AWPL-ZChR, działaczy społecznych, mediów — udało się kierunek zachować. Polonistyka w byłym Wileńskim Instytucie Pedagogicznym powstała w 1961 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie kształciła nauczycieli dla szkół polskich na Litwie. Miała lepsze i (ostatnio) gorsze okresy, ale trudno sobie wyobrazić litewską naukę bez filologii polskiej.

Wygląda na to, że zmienia się również nastawienie litewskich elit politycznych do kwestii oryginalnej pisowni polskich imion i nazwisk. Rośnie zrozumienie — na co wskazywałem od wielu lat — iż jest to nie tyle problem stosunków między Litwą a Polską, co komfortu obywateli Litwy. Władze państwa mają obowiązek zadbać o życzenia swoich obywateli. Władze szczególnie mają być czułe we wszystkich kwestiach dotyczących mniejszości narodowych.

To wszystko pozwala nam, Polakom na Litwie, patrzeć w przyszłość z nadzieją, jednak ukazuje również dobitnie, jak niezbędna jest szeroka, otwarta i szczera dyskusja na temat tego, jak zachować polskość na Litwie nie tylko dziś, ale i w przyszłych latach.

Z okazji nowego roku szkolnego i akademickiego 2017/2018 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Wszystkim naszym Uczniom i Studentom, a szczególnie tym, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z nauką, życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie dalszych sukcesów w życiu, a szkoła była dla Was nie tylko miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić, ale i w którym będziecie się uczyli miłości do polskości i Ojczyzny – Litwy. Życzę, abyście byli dumni ze swoich osiągnięć.

Wszystkim zaś Rodzicom naszych uczniów i studentów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków na Litwie oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych kochanych dzieci.

Czesław Okińczyc
Sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej
Członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego

PODCASTY I GALERIE