Agata Antoniewicz: Bendrija czy mažuma?

Podczas środowej konferencji w Sejmie RL, która się odbyła 16 marca 2016 pt. „Oświata mniejszości narodowych na Litwie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", było wiele wystąpień, które w większym lub mniejszym stopniu skupiały się na temacie.

Agata Antoniewicz
Agata Antoniewicz: Bendrija czy mažuma?

Fot. Archiwum

Nie o to mi jednak chodzi, a o to, co nie pierwszy raz obija mi się o uszy, czyli mówienie o polskiej mniejszości w dość dziwny sposób. Nazwa konferencji w swoim tytule zawierała słowo mniejszość (lit. mažuma), które dla mnie jako Polki z Litwy po studiach magisterskich stosunków międzynarodowych jest zrozumiałe, natomiast słowo ,,bendrija”, które padło podczas konferencji kilkakrotnie z ust zastępcy kanclerza Rządu RL R. Vaitkusa jak i minister oświaty i nauki RL Audronė Pitrėnienė nie mogło zostać tak do końca zrozumiałe w kontekście określenia mniejszości polskiej na Litwie.

Sprawdzając w słownikach już po zakończeniu konferencji dokładne tłumaczenie tych dwóch słów, a mianowicie ,,bendrija” i ,,mažuma”, chciałabym czytelnikom zw.lt przedstawić ich znaczenie.

Bendrija
– 1. Stowarzyszenie, towarzystwo czy grupa o jakimś wspólnym celu np.: stowarzyszenie ekonomiczne, stowarzyszenie ogrodników, stowarzyszenie przestępcze. (lit. kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijmas, draugija ar grupė: ekonominė bendrija, sodininkų bendrija, nusikalstama bendrija.).
-2. biol. całość pewnego roślinnego lub zwierzęcego obszaru. (lit. biol. tam tikro ploto augalų ar gyvūnų visuma.)
Mažuma
– mała część (lit. mažoji dalis): Mniejszości narodowe ( lit. Tautinės mažumos).

Posłanka na Sejm Irina Rozova w swoim przemówieniu zaznaczyła, że ,,każdy nazywa, jak woli, a i tak wiadomo o co chodzi”. Może i tak, a może…

Nie chciałabym nikomu narzucać swojego zdania głębszą analizą, wyciągać pochopnych wniosków. Moje spostrzeżenia nie mają także na celu dyskredytacji osób od których może zależeć gest dobrej woli. Zostawiam to jako ciekawostkę do własnych refleksji każdego czytelnika.

PODCASTY I GALERIE