Balcewicz: Skąd tu jesteśmy?

Chociaż na Litwie Michał Romer – prawnik, publicysta, polityk polsko–litewski, żołnierz I Brygady, w 1927 r. i ponownie od roku 1933 – rektor Uniwersytetu w Kownie, a w roku 1940 – rektor uniwersytetu litewskiego przeniesionego do Wilna – cieszy się wielkim szacunkiem, tym niemniej nie szanowane są jego dwie teorie o pochodzeniu Polaków, które zarówno dla Litwinów, jak również litewskich Polaków, są raczej mało znane. Nie ma o nich mowy oczywiście w podręcznikach historii.