Balcewicz: Język polski w litewskiej szkole – niepożądany

„Chociaż zatwierdzony przez ministerstwo Ramowy plan nauczania przewiduje możliwość wprowadzenia w szkołach litewskich począwszy od piątej klasy nauczania języka polskiego, jako drugiego języka obcego, to jednak ani w jednej tego typu placówce takiej możliwości nie stworzono” – pisze Zbigniew Balcewicz.