Ogłoszenia
zw.lt

VIII KONKURS KRASOMÓWCZY Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego ogłasza VIII konkurs krasomówczy Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Tegoroczny konkurs jest organizowany w roku obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej, dlatego w wystąpieniach uczestników konkursu mile będą widziane nawiązania do polsko-litewskich związków kulturowych lub historycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2017 i 2018 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

 • Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z  własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami  ciekawych  i zasłużonych dla regionu ludzi.
 • Czas wystąpienia 10-15 minut.
 • Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

 Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:

 • ciekawe ujęcie tematu,
 • spójność wypowiedzi,
 • sugestywność wypowiedzi,
 •  jasność i logiczność formułowania myśli,
 • poprawność językową,
 • bogactwo języka,
 • kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter).

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 11 grudnia 2019 r. na adres: kon.krasomowczy@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:

 1. imię, nazwisko,
 2. rok urodzenia,
 3. temat przemówienia,
 4. telefon kontaktowy i e-mail.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzi doc. dr Barbara Dwilewicz Warsztaty odbędą się w dniu 7 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter).Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 4 grudnia na adres: kon.krasomowczy@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!