Ogłoszenia
zw.lt

VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Polonistyka w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego ogłasza VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w dwu grupach wiekowych (młodzież szkolna oraz dorośli). W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2016 i 2017 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

• Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.
• Czas wystąpienia 10-15 minut.
• Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.
Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
• ciekawe ujęcie tematu,
• spójność wypowiedzi,
• sugestywność wypowiedzi,
• jasność i logiczność formułowania myśli,
• poprawność językową,
• bogactwo języka,
• kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 8 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter).
Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 5 grudnia 2018 r. na adres: kon.krasomowczy@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. telefon kontaktowy i e-mail.
Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się w dniu 1 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-14.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter). Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 28 listopada na adres: kon.krasomowczy@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!