Ogłoszenia
zw.lt

Garnizon Nowa Wilejka zaprasza na 100. rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików

W setną rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewickich Garnizon Nowa Wilejka zaprasza 19 kwietnia o 13 godz. na cmentarzu wojskowym na Rossie zapalić znicze poległym o Wilno żołnierzom polskim. Następnie odbędzie się wycieczka szlakiem walk ułanów Beliny.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!