Anna Mieszkowska. Dzieci Ireny Sendlerowej

Książki Anny Mieszkowskiej opowiadają o Irenie Sendlerowej, która zmarła 12 maja 2008 roku w wieku dziewięćdziesięciu ośmiu lat, a podczas drugiej wojny światowej przyczyniła się do uratowania dwu i pół tysiąca dzieci z warszawskiego getta. Historia Ireny Sendlerowej jest uniwersalna. Pani Irena podejmując się trudnego zadania niesienia pomocy Żydom - dzieciom i osobom dorosłym, skazanym przez Niemców na Zagładę, Nie działała z pobudek religijnych czy politycznych. Robiła to z potrzeby serca.

zw.lt
Anna Mieszkowska. Dzieci Ireny Sendlerowej

PODCASTY I GALERIE