• Litwa
  • 3 grudnia, 2016 15:43

Kontrowersje wokół żywych szopek

Żywe szopki to znęcanie się nad zwierzętami - uważa partia rządząca, Związek Chłopów i Zielonych.

zw.lt
Kontrowersje wokół żywych szopek

Szopka w kościele Bernardynów w Wilnie

Chłopi i zieloni zwrócili się do merów samorządów i kontrolerów, by zabronili wystawianie na placach miast i w kościołach żywych szopek, w których prawdziwe zwierzęta przedstawiają tło wydarzeń biblijnych.

„Nie można zwierząt hodowlanych zamieniać w dekoracje, jest to znęcanie się nad nimi” – pisze się w apelu, który otrzymały wszystkie samorządy Litwy. Taką postawę popiera też Państwowa służba żywności i weterynarii.

Inspektor Rasa Sirutkaitytė twierdzi, że jest to poważny problem, i chociaż brak podstaw prawnych do zakazania żywych szopek, to specjaliści zdecydowanie odradzają wystawianie zwierząt w miejscach publicznych.

Krytycy pomysłu jednak twierdzą, że zwierzętom tłumy nie przeszkadzają, a rządzący uprawiają tylko politykowanie.

PODCASTY I GALERIE