• Litwa
  • 30 października, 2013 9:59

Zygmunt Bauman przyciągnął tłumy

Wykład legendy światowej socjologii profesora Zygmunta Baumana zgromadził wczoraj tłumy w Sali Teatralnej Uniwersytetu Wileńskiego. Jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli, zwany prorokiem postmodernizmu, mówił o sprzecznościach i zagrożeniach płynących ze świata wirtualnego.

Małgorzata Kozicz
Zygmunt Bauman przyciągnął tłumy

Fot. zw.lt

Wykład zatytułowany „Online/Offline. Życie między dwoma światami – sprzeczne czy zgodne? I do jakiego stopnia?” przyciągnął setki zainteresowanych. W sali nie tylko nie było miejsc siedzących – zabrakło miejsca nawet dla stojących.

Prof. Bauman mówił między innymi o roli mediów społecznościowych w życiu współczesnych ludzi, możliwościach i zagrożeniach płynących z Internetu, pułapkach wynikających z budowania w świecie wirtualnym wygodnej dla siebie rzeczywistości – tak zwanego świata krzywych zwierciadeł.

Zdaniem socjologa, świat wirtualny i świat rzeczywisty kierują się zupełnie różnymi prawami, współczesny człowiek jednak coraz częściej wybiera obcowanie z ekranem, a nie dialog z inną osobą. Pojawienie się współczesnych technologii cyfrowych czyni życie łatwiejszym, bojąc się jednak zostać poza potokiem informacji i zanurzając się w świat Internetu, ryzykujemy utratę prywatności – konstatuje Zygmunt Bauman.

Naukowiec mówił wiele o negatywnym wpływie Internetu i mediów społecznościowych na umiejętność komunikowania interpersonalnego, a nawet na mowę ciała czy zdolność człowieka do zapamiętywania i analizowania informacji.

Spotkanie moderował litewski filozof, europoseł Leonidas Donskis.

Dzisiaj (30 października) Zygmunt Bauman będzie gościł w Kownie. O godz. 14 w Wielkiej Sali Uniwersytetu Witolda Wielkiego odbędzie się publiczna dyskusja pod tytułem „Utrata wrażliwości w dobie globalnego (nie)bezpieczeństwa. Zygmunt Bauman jest doktorem honoris causa kowieńskiego uniwersytetu.

Zygmunt Bauman to jeden z najwybitniejszych światowych myślicieli, współtwórca koncepcji postmodernizmu. SProf. Z. Bauman jest wyjątkowo twórczym politologiem, socjologiem, filozofem, badaczem zagadnień etycznych, historycznych i kulturowych. Od kilkudziesięciu lat Bauman należy do wąskiego grona najbardziej wnikliwych obserwatorów życia społecznego i politycznego w Europie i do najwybitniejszych jego interpretatorów. Podstawowym tematem prac Z. Baumana jest współczesna kultura, jej cechy i zachodzące w niej przemiany.

PODCASTY I GALERIE