• Litwa
  • 26 grudnia, 2013 14:24

Zwiększono liczbę funkcjonariuszy na przejściach granicznych z Rosją i Białorusią

Na przejściach granicznych z Rosją i Białorusią wciąż tworzą się duże kolejki samochodów ciężarowych. Z tego powodu minister spraw wewnętrznych Dailis Alfonsas Barakauskas zleci ł Służbie Ochrony Granicy Państwowej zwiększenie liczby funkcjonariuszy na posterunkach granicznych.

BNS
Zwiększono liczbę funkcjonariuszy na przejściach granicznych z Rosją i Białorusią

Fot. Ewelina Mokrzecka

,,Chociaż litewscy pogranicznicy nie są tym ogniwem, z powodu którego na przejściach granicznych powstają kolejki, postanowiliśmy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy, by sprawdzenie i rejestracja środków transportu nie były spowalniane’’ – cytowany jest w komunikacie prasowym minister.

Dzisiaj na każdych głównych punktach kontroli granicznej wszystkie miejsca pracy pograniczników są osadzone, dla przykładu na przejściu w Miednikach pracuje 13 pograniczników, na przejściu w Ławaryszkach – sześciu.

Rano kolejki na przejściach granicznych był mniejsze niż wczoraj. W Miednikach na kontrole czekało około 200 ciężarówek, w Ławaryszkach – około 150. W Kibartai – około 15. Kolejek samochodów osobowych nie ma.

PODCASTY I GALERIE