• Litwa
  • 28 kwietnia, 2013 13:16

Od lipca zwiększy się dofinansowanie policji

Premier Algirdas Butkevičius twierdzi, że w najbliższym czasie rząd podejmie uchwałę, na mocy której, zwiększy dofinansowanie policji.

BNS
Od lipca zwiększy się dofinansowanie policji

,,W najbliższej przyszłości rząd podejmie uchwałę na mocy której dofinansowanie dla policji zwiększy się od 2 do 2,5 mln litów. Znaleźliśmy takie finansowe możliwości. Myślę, że już od lipca uda się finansowo zachęcić funkcjonariuszy”, – powiedział premier.

Litewska policja boryka się z problemami kadrowymi. Prawie w każdym okręgu są wolne wakaty. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest z pewnością niskie wynagrodzenie, które wynosi w przypadku najniższego rangą funkcjonariusza ok. 1,5 tys. lt brutto.

PODCASTY I GALERIE