• Litwa
  • 18 października, 2019 14:29

Związki zawodowe nauczycieli zapowiadają strajk

Rada jednego z najliczniejszych związków zawodowych nauczycieli zapowiedziała strajk.

BNS
Związki zawodowe nauczycieli zapowiadają strajk

Strajk nauczycieli w Ministerstwie Oświaty i Nauki Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Nauczyciele są niezadowoleni z finansowania systemu edukacji, który rząd zaplanował w budżecie na przyszły rok.

Lider związkowców Egidijus Milešinas powiedział, że prawnicy przygotowują dokumenty niezbędne do legalizacji protestu. Nauczyciele będą mogli nie wyjść do pracy w drugiej połowie listopada.

Związkowcy przedstawili też swoje żądania instytucjom władzy.

Zawarta umowa zespołowa zobowiązała rząd do przyznania w przyszłym roku dodatkowych 118-u milionów euro. Natomiast w projekcie budżetu na przyszły rok zapisana jest kwota w wysokości 55 i pół miliona euro.

Co prawda, politycy utrzymują, że ilość przeznaczanych na oświatę środków może jeszcze się zmieniać podczas omawiania w Sejmie budżetu na następny rok.

PODCASTY I GALERIE