• Litwa
  • 5 sierpnia, 2019 15:55

Związki zawodowe chcą, aby Veryga pozostał ministrem zdrowia

Kilka związków medycznych wzywa prezydenta Gitanasa Nausėdę, aby zezwolił Aureliusowi Verydze na dalsze pełnienie funkcji ministra zdrowia.

BNS
Związki zawodowe chcą, aby Veryga pozostał ministrem zdrowia

Fot. Joanna Bożerodska

Podczas spotkań z politykami prezydent zakwestionował nominację Verygi na odnowiony rząd. Vida Augustinienė, przewodnicząca Litewskiej Rady Organizacji Pacjentów, zwróciła się do Nausėdy o niemianowanie Verygi.

Ostatniego dnia lipca Nausėda omówił z Verygą niezbędne zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Stwierdza się, że możliwość pozostania Verygi przy stanowisku ministra zdrowia nie został omówiony.

Prezes Litewskiego Związku Lekarzy Liutauras Labanauskas, Przewodnicząca Litewskiego Związku Pracowników Opieki Zdrowotnej Aldona Baublytė, Przewodnicząca Litewskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Danutė Margelienė i Przewodnicząca Litewskiego Związku Pracowników Farmaceutycznych Lina Ganatauskienė podpisali oświadczenie, w którym wyrazili opinię, że Veryga musi nadal pełnić obowiązki ministra. Dokument został adresowany również do premiera Sauliusa Skvernelisa.

Przywódcy związków zawodowych dostrzegają pozytywne wyniki pracy Verygi: zwiększoną płacę robotnikom medycznym, a także przyjęte poprawki do Ustawy o prawach pacjenta, które stworzyły podstawę prawną do wdrożenia nowego modelu odszkodowań.

Tym niemniej, przewodniczący związków zawodowych żałują, że Veryga nie zainicjował reorganizacji sieci opieki zdrowotnej.

PODCASTY I GALERIE