• Litwa
  • 14 stycznia, 2021 16:34

Została ogłoszona lista poborowych do wojska na 2021 rok

Dzisiaj, 14 stycznia, opublikowano listy poborowych do wojska na 2021 rok.

zw.lt
Została ogłoszona lista poborowych do wojska na 2021 rok

Fot. scanpix.lt/ Erikas Ovčarenko

Listy poborowych są dostępne na stronie internetowej: 2021 m. karo prievolininkų sąrašas (karys.lt)

Obok każdego nazwiska będzie wskazany dokładny termin, w którym osoba powinna zgłosić się do wyznaczonego oddziału kompletacji poborowych.

Informacje na temat postępów w wezwaniu poborowych do wojska i wydane instrukcje będą aktualizowane co tydzień.

Rozkazy wezwania do wojska nie będą wysyłane pocztą do wymienionych poborowych, informacje będą wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Na listach znaleźli się również studenci szkół wyższych. Studenci, znajdujący się na liście będą mieli swobodę samodzielnego wyboru – zawieszenia studiów i wykonania 9 miesięcy służby wojskowej, lub kontynuowanie studiów i jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach młodszych dowódców oficerów (3 lata). Możliwe też jest studiowanie i służba w Narodowych Siłach Ochotniczych Obrony (3 lata).

Pierwsi poborowi rozpoczną służbę pod koniec marca, a ostatni pod koniec listopada. Intensywne wezwania są zaplanowane na czerwiec i lipiec oraz październik i listopad, podczas których ponad 3000 żołnierzy przybędzie do różnych jednostek.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrastają również wypłaty dla żołnierzy. Po dobrej obsłudze poborowi, którzy odbywają obowiązkową służbę wojskową dobrowolnie, będą mogli otrzymać łącznie ponad 3200 EUR.

Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie została wprowadzona w 2015 roku, reagując na działania Rosji na Ukrainie i w regionie Morza Bałtyckiego.

PODCASTY I GALERIE