• Litwa
  • 12 sierpnia, 2020 14:03

Został tydzień do odroczenia płatności w Sodrze

Pozostał niespełna tydzień, kiedy przedsiębiorcy dotknięci pandemią koronawirusa mogą wystąpić do Sodry o odroczenie płatności w uproszczony sposób.

BNS
Został tydzień do odroczenia płatności w Sodrze

Fot. Lukas Balandis/BNS

O odroczenie zadłużenia mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione, jednak w ramach procedury uproszczonej platność może zostać odroczona przez tych ubezpieczających, którzy doświadczyli skutków pandemii COVID-19 i znajdują się na liście sporządzonej przez Państwową Inspekcję Podatkową, a także osoby prowadzące działalność indywidualną, których działalność została ograniczona w wyniku pandemii.

Odroczenie składek do Sodry w uproszczony sposób możliwe jest w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia kwarantanny. Po 17 sierpnia wnioskodawcy będą musieli przedstawić dowód wypłacalności, a od zadłużenia będą naliczane odsetki.

Aby odroczyć płatności, wystarczy do 17 sierpnia złożyć wniosek poprzez osobiste konto na stronie internetowej Sodry.

PODCASTY I GALERIE