• Litwa
  • 21 września, 2017 11:16

Został podniesiony pułap dochodów dla rodzin ubiegających się o zasiłek socjalny

Rząd zdecydował o podniesieniu pułapu dochodów, od którego zależy, czy rodzina może się ubiegać o zasiłek socjalny.

BNS
Został podniesiony pułap dochodów dla rodzin ubiegających się o zasiłek socjalny

Fot.Tomas Urbelionis

Obecnie wynosi on 102 euro, został podniesiony do 122.

Według rządu, obecnie więcej rodzin nisko uposażonych będzie mogło otrzymać zasiłek, rekompensatę za ogrzewanie, bezpłatne żywienie dzieci w szkołach. Ministerstwo opieki socjalnej i pracy szacuje, że dla osiemdziesięciu tysięcy osób zasiłki wzrosną, natomiast około 40 tysięcy nabędzie prawo do zasiłku.

PODCASTY I GALERIE