• Litwa
  • 7 grudnia, 2020 16:40

Został ogłoszony program nowego rządu

W poniedziałek został opublikowany projekt programu nowej Rady Ministrów.

delfi.lt
Został ogłoszony program nowego rządu

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Jak deklaruje projekt, program określa kluczowe „priorytety rozwoju, które pomogą osiągnąć zasadniczy przełom, wzmocnią nasz kraj i jego mieszkańców, uczynią nas bardziej odpornymi na różne zagrożenia, czy to kryzysy zdrowotne, zmiany klimatyczne czy inne niepewności”.

Program nowego rządu składa się z dwunastu rozdziałów obejmujących edukację, bezpieczeństwo, ograniczanie wykluczenia społecznego, poprawę jakości życia, politykę regionalną, ekonomię, politykę finansową i inne kluczowe obszary.

Projekt wskazuje również, w jaki sposób i na jakich zasadach rząd planuje realizować swój program. Nacisk kładzie się na następujące zasady: otwartość, odpowiedzialność, dyskusję i rozwiązania oparte na wiedzy, współpracę, zbieżność interesów, budowanie reputacji, otwartą komunikację rządową.

Rządowy program ma zostać przekazany do Sejmu we wtorek. Będzie on potem rozpatrywany przez frakcje i komisje Sejmu, które mają prawo zaprosić Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące programu rządowego w uzgodnionym z nimi terminie. Nie później niż w ciągu 15 dni od złożenia wniosku Sejm rozpatruje na posiedzeniu program rządu.

Nowy rząd jest upoważniony do rozpoczęcia pracy, gdy Sejm większością głosów zatwierdzi jego program. Następnie członkowie Rządu muszą złożyć przysięgę zgodnie z odpowiednią procedurą.

PODCASTY I GALERIE