• Litwa
  • 25 czerwca, 2019 8:48

Żołnierz pozywa Wojsko Litewskie

Żołnierz-ochotnik pozwał do sądu litewskie wojsko. Poszkodowany twierdzi, że podczas ćwiczeń został ukąszony przez kleszcza.

BNS
Żołnierz pozywa Wojsko Litewskie

Fot. Joanna Bożerodska

Żołnierz wskutek kleszczowego zapalenia mózgu utracił zdolność do pracy, w związku z czym domaga się jednego tysiąca euro na wydatki związane z kuracją oraz 70 tys. euro z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę niemajątkową.

Powód wskazał, że w 2015 roku na podstawie umowy z wojskiem jako ochotnik zaczął pełnić służbę w szeregach Wojska Litewskiego. Podczas ćwiczeń polowych został ukąszony przez kleszcza. Wskutek choroby orzeczono, że w 60 proc. utracił zdolność do pracy.

Wojsko wypłaciło mężczyźnie jednorazowe odszkodowanie, które nie zadowoliło potrzeb.

PODCASTY I GALERIE