Litwa
BNS

Żołnierz pozywa Wojsko Litewskie

Żołnierz-ochotnik pozwał do sądu litewskie wojsko. Poszkodowany twierdzi, że podczas ćwiczeń został ukąszony przez kleszcza.

Żołnierz wskutek kleszczowego zapalenia mózgu utracił zdolność do pracy, w związku z czym domaga się jednego tysiąca euro na wydatki związane z kuracją oraz 70 tys. euro z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę niemajątkową.

Powód wskazał, że w 2015 roku na podstawie umowy z wojskiem jako ochotnik zaczął pełnić służbę w szeregach Wojska Litewskiego. Podczas ćwiczeń polowych został ukąszony przez kleszcza. Wskutek choroby orzeczono, że w 60 proc. utracił zdolność do pracy.

Wojsko wypłaciło mężczyźnie jednorazowe odszkodowanie, które nie zadowoliło potrzeb.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!