• Litwa
  • 5 grudnia, 2020 9:57

Znane są wyniki konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ,,Macierz szkolna" ogłosiło wyniki 26 konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”.

zw.lt
Znane są wyniki konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”.

Fot. Joanna Bożerodska

Szkoły były oceniane pod względem 17 kryteriów. Rozpatrywano m.in. wyniki egzaminów państwowych i wyniki dostawania się na studia.

W tym roku najlepsze wyniki osiągnęli maturzyści z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (kategoria szkół stołecznych), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (kategoria szkół miast rejonowych), Gimnazjum w Mickunach (kategoria szkół rejonu wileńskiego) oraz Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (kategoria szkół rejonu solecznickiego).

Pełny ranking można zobaczyć tu:

Ranking Polskich Szkół Średnich na Litwie w roku szkolnym 2019/2020 (kurierwilenski.lt)

PODCASTY I GALERIE