• Litwa
  • 10 stycznia, 2014 15:52

Żmudzki kastinys na unijnej liście produktów chronionych

Komisja Europejska poinformowała o wpisaniu żmudzkiego kastinysu - lekkiej potrawy z mleka i śmietany - na listę produktów chronionych. To piąty litewski produkt znajdujący się na unijnej liście.

BNS
Żmudzki kastinys na unijnej liście produktów chronionych

Fot. hbh.lt

Do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych zostały już wpisane litewski skilandis, miód z pogranicza Sejn i Lazdijai oraz ser twarogowy, a także litewski miód pitny.

Prawo unijne przewiduje możliwość zastrzeżenia nazwy produktu ze względu na miejsce i sposób jego produkcji i transformacji (AOP), ze względu na pochodzenie geograficzne produktów, które się na niego składają (IGP) oraz ze względu na tradycyjny sposób jego produkowania.

Jak podkreśla KE, wpisanie produktów do unijnego rejestru nazw chronionych sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek oraz ułatwia komercjalizację produktów.

PODCASTY I GALERIE