• Litwa
  • 4 października, 2015 7:03

Zmniejsza się liczba turystów z Rosji, zwiększa się z Izraela

W Druskiennikach i Birsztanach w tym roku zmniejszyła się liczba turystów z Rosji, ale przyjechało więcej osób z Litwy, Łotwy i Izraela.

BNS
Zmniejsza się liczba turystów z Rosji, zwiększa się z Izraela

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Coraz częściej litewskie sanatoria odwiedzają Skandynawowie.

Dyrektor Centrum Turystycznego w Druskiennikach Rimantas Palionis poinformował BNS, że w ciągu pierwszego półrocza liczba turystów ciągle rosła.

„Sytuacja geopolityczna dała swoje owoce, ale Litwa to skompensowała” – wyjaśnił dyrektor.

Z danych centrum wynika, że w tym roku liczba zagranicznych turystów zmniejszyła się o 12 proc, ale o 14,8 proc. zwiększyła się liczba turystów z Litwy. Wśród zagranicznych turystów, porównując z tym samym okresem ubiegłego rku, o 31 proc. zwiększyła się liczba turystów z Łotwy i o 25 proc. z Izraela. Częściej litewskie uzdrowiska zaczęli odwiedzać Słowacy, Czesi i Szwedzi.

Chociaż potok turystów się nie zmniejsza, to jednak przebywają w Druskiennikach krócej, niż turyści z Rosji.
Sytuacja w Birsztanach jest inna. Dyrektorka Centrum Turystycznego w Birsztanach Rūta Kapačinskaitė poinformowała, że w tym uzdrowisku od zawsze większość urlopowiczów stanowili mieszkańcy Litwy.

„Jeśli mówimy o rosyjskim rynku, to nasza sytuacja jest lepsza pod tym względem, że naszym podstawowym klientem są Litwini. (…) W tym roku jednak zwiększyła liczba turystów zarówno z Litwy oraz z innych krajów” – wyjaśniła dyrektorka.

Departament Statystyki poinformował, że w tym roku na Litwę przybyło o 38,7 proc. rosyjskich turystów mniej, niż w tym samym okresie w roku poprzednim.

PODCASTY I GALERIE