• Litwa
  • 26 października, 2018 12:17

Zmiany w zapisach do szkół zawodowych

Ministerstwo Oświaty i Nauki poinformowało dzisiaj (26 października), że o przyjęcie do zawodówek można będzie się ubiegać dwa razy do roku.

zw.lt
Zmiany w zapisach do szkół zawodowych

Fot. pixabay.com

W tegorocznym naborze, który tradycyjnie odbywał się latem, zostały wolne miejsca. Drugi nabór w związku z tym rozpocznie się już 14 listopada za pośrednictwem systemu LAMA BPO.

Ci, którzy się dostaną, naukę w zawodówkach rozpoczną w lutym. W zimowym naborze będą mogły wziąć udział osoby ze średnim wykształceniem, czyli po ukończeniu 12 klasy albo odpowiednio czwartej klasy gimnazjum. Takie osoby kwalifikacje zawodowe będą mogły zdobyć w ciągu 6-18 miesięcy.

Na rynku pracy szczególnie brakuje specjalistów takich dziedzinach jak zawody inżynieryjne w produkcji, przeróbce i budownictwie oraz specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnych.

PODCASTY I GALERIE