• Litwa
  • 9 stycznia, 2023 15:10

Zmiany w ustawie dotyczącej migrantów na Litwie

Rząd zamierza na środowym posiedzeniu zająć się nowelizacją przepisów dotyczących granicy państwowej i jej ochrony oraz statusu prawnego cudzoziemców. Po zatwierdzeniu projekty trafią do Sejmu, który podejmie ostateczną decyzję.

BNS
Zmiany w ustawie dotyczącej migrantów na Litwie

fot. BNS/ Paulius Peleckis

Zmiany w ustawie umożliwią niewpuszczanie cudzoziemców na Litwę w czasie stanu wyjątkowego, gdy przechodzą granicę w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

„Ustawa o ochronie granic mówi, że w sytuacji zagrożenia, migranci znajdujący się na odcinku graniczym (najczęściej jest to odcinek pięciokilometrowy) są odsyłani spowrotem. Uważa się, że nie są oni jeszcze na terytorium Litwy i są zawracani na stronę państwa, z którego przybyli, w tym przypadku Białorusi” – powiedział w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius.

Zdaniem wiceministra odcinek graniczny obejmuje ok. 5 kilometrów od granicy, a migranci zatrzymani dalej będą mogli już złożyć wniosek o azyl, niezależnie od tego, czy przekroczyli granicę legalnie czy nielegalnie. Taka możliwość miałaby miejsce w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców.

Zgodnie z projektem przepis o zawróceniu migrantów byłby stosowany indywidualnie. Nie miałby zastosowania, gdy celem jest zapewnienie wjazdu ze względów humanitarnych cudzoziemcom uciekającym przed agresją wojskową.

Ustawa o statusie prawnym cudzoziemców utrzymałaby dotychczas obowiązujący zapis, że do czasu podjęcia decyzji o przyjęciu migrantów na Litwę są oni czasowo zakwaterowani w punktach kontroli granicznej, Państwowej Straży Granicznej, Ośrodku dla Uchodźców lub w innych miejscach, bez przyznania prawa do swobodnego poruszania się po terytorium Litwy.

W 2021 r. z Białorusi na Litwę nielegalnie przybyło prawie 4,2 tys. migrantów, pozostało ich już tylko kilkuset. Państwowa Służba Straży Granicznej poinformowała, że ​​zdecydowana większość migrantów uciekła z Litwy po uzyskaniu pozwolenia na swobodne poruszanie się po kraju.

PODCASTY I GALERIE