Zmiany w systemie emerytalnym

Do końca listopada osoby pracujące mają się określić, co do modelu gromadzenia swojej przyszłej emerytury.

Mirosława Januszkiewicz
Zmiany w systemie emerytalnym

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Od przyszłego roku zachodzą zmiany w trybie finansowania systemu emerytalnego na Litwie, co prawda, wiele zamieszania wprowadzają niedawne propozycje dotyczące likwidacji II filaru emerytalnego, co byłoby praktycznie znacjonalizowaniem prywatnych oszczędności.

Jak mówi Andrius Škarnulis, starszy specjalista Banku Litewskiego, już ponad 220 tys osób zdecydowało, że weźmie udział w nowym modelu gromadzenia emerytury, czyli zgodziło się płacić dodatkowo sumę w wysokości 1 proc. od wynagrodzenia. W tym przypadku państwo dołoży 1 proc.od średniego wynagrodzenia.

Andrius Škarnulis

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej