• Litwa
  • 8 maja, 2017 16:38

Zmiany w planach reorganizacji uczelni wyższych

Litewski Uniwersytet Edukologiczny miałby być przyłączony do Uniwersytetu Kowieńskiego.

BNS
Zmiany w planach reorganizacji uczelni wyższych

Wcześniejsze plany dotyczyły przyłączenia tej uczelni do Uniwersytetu Wileńskiego.

W projekcie optymalizacji sieci uczelni wyższych podkreśla się, ze pedagodzy mieliby być kształceni nie tylko w Kownie, lecz również w Wilnie – a mianowicie na Uniwersytecie wileńskim.

Na razie są to tylko plany. Projekt najpierw trafi do rządu, następnie pod obrady Sejmu.

Na Litwie mają pozostać cztery uniwersytety – proponuje specjalnie powołana grupa zadaniowa do reorganizacji uczelni na czele z minister oświaty i nauki. Obecnie na Litwie działa 14 uniwersytetów i kilkadziesiąt kolegiów.

PODCASTY I GALERIE