• Litwa
  • 30 lipca, 2013 7:01

Zmiany w paszportach. ,,Prawo do pielęgnowania i zachowania tożsamości narodowej”

Debata dotycząca możliwości dokonania wpisu narodowości w litewskich paszportach jest wciąż gorącym tematem na Litwie.

zw.lt
Zmiany w paszportach. ,,Prawo do pielęgnowania i zachowania tożsamości narodowej”

Rubryka, zawierająca w paszporcie informację o przynależności do określonej mniejszości narodowej, została usunięta z dokumentów po zmianach prawa ustanowionych przez Sejm RL w 2003 roku. Pozostała jednak możliwość dokonania wpisu narodowości w akcie urodzenia dziecka.

Paszporty w Unii Europejskiej mają bardzo podobny wygląd, co wynika z norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży. Natomiast zawartość paszportu (np. dodatkowa rubryka) może ulegać modyfikacjom, jeśli dane państwo uzna je za stosowne. Możliwość wpisania narodowości w paszporcie mają Belgowie, Niemcy, Austriacy oraz nasi sąsiedzi Łotysze.

Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa, że zapis informujący o narodowości posiadacza paszportu powinien się znaleźć również w dokumentach litewskich. Wskazywać na to mogą choćby dwa tak ważne dokumenty jak: ratyfikowana bez żadnych zastrzeżeń przez Litwę Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych oraz Konstytucja RL mówiąca o prawie „do pielęgnowania i zachowania tożsamości narodowej“.

Ważne jest, aby przekraczając granicę obywatel Litwy mógł zadeklarować swoją przynależność narodową poprzez stosowny zapis w paszporcie. Akt urodzenia nie jest bowiem dokumentem podróży.

PODCASTY I GALERIE