• Litwa
  • 20 sierpnia, 2019 17:19

Zmiany w opiece zdrowotnej więźniów

Proponuje się, aby wszystkie osoby przebywające w więzieniu były ubezpieczone ze środków państwowych. Fundusz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje obecnie wyłącznie leki potrzebne do leczenia poważnych chorób zakaźnych.

zw.lt
Zmiany w opiece zdrowotnej więźniów

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Leczenie osób zatrzymanych i skazanych jest pokrywane ze środków Departamentu Więziennego.

„Musimy wprowadzić racjonalny mechanizm finansowania i opieki zdrowotnej w celu lepszego dostępu do opieki medycznej dla osób zatrzymanych i skazanych, aby pracownicy medyczni mogli otrzymywać wyższe wynagrodzenie za trudne warunki pracy” – powiedział Elvinas Jankevičius, minister sprawiedliwości.

W wielu krajach europejskich (Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia, Wielka Brytania, Francja, Słowenia, Cypr) zapewnienie opieki zdrowotnej w więzieniach, w tym również finansowanie leków, jest obowiązkiem Ministerstwa Zdrowia lub ośrodków regionalnych, zajmujących się opieką zdrowotną.

Eksperci Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu wielokrotnie podkreślali podczas swoich wizyt na Litwie, że zgodnie z europejską praktyką odpowiedzialność za opiekę zdrowotną w więzieniach w naszym kraju powinna spoczywać na Ministerstwie Zdrowia.

PODCASTY I GALERIE