• Litwa
  • 29 września, 2013 15:01

Zmiany w okręgach wyborczych. „Nie są przestrzegane zasady parytetu”

Główna Komisja Wyborcza wystąpiła z propozycją zmiany granic okręgów wyborczych. Po dokonaniu zmian Wilno zyskałoby dwa dodatkowe okręgi. Odpowiednio Kowno i Szawle straciłyby po jednym

BNS
Zmiany w okręgach wyborczych. „Nie są przestrzegane zasady parytetu”

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zmiany są niezbędne w związku ze stanem demograficznym, nieustanną migracją i zmniejszającą się liczbą mieszkańców, czyli wyborców. Dzięki korekcie granic, liczba wyborców w okręgach zostałaby wyrównana. Obecnie różnica liczby wyborców sięga dziesiątek tysięcy. Specjalnie powołana grupa robocza przedstawi jutro (30 września) projekt zmian.

Na podstawie ordynacji wyborczej sprzed 20 laty Litwa jest podzielona na 71 okręgów wyborczych. W wyniku zmian, które zaszły w społeczeństwie, dzisiaj nie są przestrzegane zasady parytetu. Oznacza to, że liczba wyborców w okręgach jest bardzo różna.

PODCASTY I GALERIE