• Litwa
  • 12 grudnia, 2018 10:49

Zmiany w gromadzeniu przyszłych emerytur

Od przyszłego roku zajdą zmiany w gromadzeniu przyszłych emerytur.

BNS
Zmiany w gromadzeniu przyszłych emerytur

Fot. vilnius.lt

Osoby pracujące poniżej 40 roku życia będą automatycznie wciągnięte na listę gromadzących emerytury w funduszach emerytalnych, jednak po upływie pół roku będą mogły zrezygnować z tego, pisząc podanie do Sodry.

Osoby, które dotychczas gromadziły pieniądze w funduszach emerytalnych będą mogły to uczynić wnioskując o odejście w spółce zarządzającej funduszem. W związku z czym będzie można powrócić do emerytury Sodry, której wysokość wynosi średnio 318 euro netto.

Władze zachęcają jednak mieszkańców do gromadzenia emerytur w funduszach emerytalnych dodatkowo dokładając z własnej kieszeni. W ten sposób będzie to w przyszłości dodatek do emerytury płaconej przez Sodrę.

PODCASTY I GALERIE