• Litwa
  • 23 grudnia, 2022 11:44

Zmiany w edukacji na Litwie. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego

Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, która zakłada obowiązkowe testy wiedzy dla klas IV i VIII. Poza tym, od 2025 roku uczniowie chcący kontynuować naukę w klasie jedenastej będą musieli zdać test wiedzy z wynikiem pozytywnym w klasie X.

BNS
Zmiany w edukacji na Litwie. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Poprawki zmieniają obecny tryb sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Testy nie będą obowiązywały uczniów klas szóstych. Ogólnokrajowy sprawdzian osiągnięć edukacyjnych jest obecnie przeprowadzany w klasie czwartej, szóstej i ósmej, ale nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z nowym trybem, wykształcenie podstawowe uzyskuje się nie tylko po zrealizowaniu programu kształcenia podstawowego, ale także po zaliczeniu sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych z ocenami dostatecznymi, to jest co najmniej na cztery punkty.

Zasada ta będzie mieć zastosowanie do kończących w 2025 roku dziesiątą klasę szkoły – drugą klasę gimnazjum, tj. istotne dla obecnych uczniów klas ósmych.

Uchwalone poprawki umożliwią również uczniom, którzy nie otrzymali wyniku pozytywnego ze sprawdzianu ponownie zdać test w ciągu tego samego roku szkolnego. Obecnie takiej możliwości nie ma.

PODCASTY I GALERIE