• Litwa
  • 30 marca, 2022 11:47

Zmiana pojęcia „inwalidztwo” pozostającego w Konstytucji na „niepełnosprawność”

Grupa posłów na Sejm proponuje zmianę pojęcia „inwalidztwo” pozostającego w Konstytucji na „niepełnosprawność”.

BNS
Zmiana pojęcia „inwalidztwo” pozostającego w Konstytucji na „niepełnosprawność”

Fot. bns foto/Kęstutis Vanagas

W aktualnej wersji Konstytucji znajduje się przepis, który głosi, że „państwo gwarantuje obywatelom prawo do emerytur i rent inwalidzkich, pomocy społecznej w przypadku bezrobocia, choroby, wdowieństwa i innych przypadków przewidzianych prawem”.

Według Moniki Ošmianskienė przewodniczącej sejmowej Komisji Praw Osób Niepełnosprawnych, która zainicjowała nowelizację, termin „inwalida” jest uwłaczający i poniżający, a jego stosowanie zostało już zaniechane na świecie, a także na Litwie. Projekt składany jest wspólnie z kilkudziesięcioma posłami na Sejm z różnych frakcji rządzących i opozycyjnych.

„W Związku Radzieckim było legalne i normalne nazywanie osoby inwalidą. Dziś pojęcie „inwalida” na Litwie nabrało silnego negatywnego wydźwięku – osoba jest jakby klasyfikowana jako nieodpowiednia. W krajach Europy Zachodniej zrezygnowano z pojęcia „inwalida” ze względu na klasyfikację osób jako niezdolnych” – stwierdza się w wyjaśnieniu do nowelizacji.

Należy zauważyć, że wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o integracji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem 1 lipca 2005 r. terminy „inwalida” i „inwalidztwo” nie są już używane. Zostały one zastąpione nowymi – „niepełnosprawni”, „niepełnosprawność”, „stopień niepełnosprawności”, „poziom zdolności do pracy”.

„Terminy są odzwierciedleniem historycznie zdeterminowanej rzeczywistości i zbiorowej świadomości. Dlatego zadaniem tego projektu ustawy jest zastąpienie obraźliwego terminu „inwalida” używanego w czasach sowieckich bardziej pełnym szacunku terminem niepełnosprawność” – mówią inicjatorzy.

PODCASTY I GALERIE