• Litwa
  • 30 lipca, 2022 19:18

Zmarł Edward Piórko

Zmarł Edward Piórko - litewski tłumacz i pedagog narodowości polskiej, od 1991 roku oficjalny tłumacz Sejmu Republiki Litewskiej.

zw.lt
Zmarł Edward Piórko

fot. wilnoteka.lt/ Eryk Iwaszko

Edward Piórko urodził się w Wilnie. W 1977 r. ukończył szkołę średnią nr 29 w Wilnie – obecne Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, zaś sześć lat później studia matematyczne w Wileńskim Instytucie Matematycznym. Od 1983 r. pracował jako dyrektor szkoły w Okmianie, później był nauczycielem matematyki w szkole w Duksztach oraz szkole podstawowej nr 15 w Wilnie. W latach 1988–1990 pracował jako metodyk krajoznawstwa w Stacji Młodych Turystów w Wilnie.

W 1989 roku zaangażował się w działalność w Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, następnie przystąpił do Związku Polaków na Litwie, zasiadając w zarządzie jego oddziału miejskiego w Wilnie. Był także fundatorem i członkiem Rady Fundacji Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości przez krótki okres pracował w Departamencie Mniejszości Narodowych przy rządzie (1990–1991). W 1991 r. został oficjalnym tłumaczem Sejmu Republiki Litewskiej. Na tym stanowisku pracował do końca życia.

Edward Piórko był uczestnikiem programu „Pokonać wieżę Babel”. Przekazał cały szereg materiałów i książek o Adamie Mickiewiczu do Muzeum Literatury w Odessie, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

Pożegnanie ze ś. p. Edwardem Piórko odbędzie się w poniedziałek 1 sierpnia od godz. 17:00 w domu pogrzebowym Kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej, gdzie o godz. 18:00 odbędzie się msza św. w intencji zmarłego.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 2 sierpnia o godz. 13:30 na cmentarzu przykościelnym.

Składamy kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

PODCASTY I GALERIE