• Litwa
  • 19 lipca, 2017 16:49

Wstrzymana rekrutacja na 64 programy studiów na Litwie

Litewskie uczelnie wyższe podjęły decyzję o wstrzymaniu rekrutacji na pierwszy rok studiów n 64 kierunków studiów na Litwie.

BNS
Wstrzymana rekrutacja na 64 programy studiów na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Jak poinformowała przedstawicielka Stowarzyszenia Wyższych Uczelni na Litwie (LAMA BPO) Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė, wstrzymanie rekrutacji na określone kierunki studiów została podjęta przez władze uniwersytetów oraz szkół wyższych. Głównym powodem było małe lub znikome zainteresowanie tymi kierunkami.

Rejestrując się na studia maturzyści zwykle wskazują do dziesięciu kierunków, na które chcieliby się dostać. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia zostaną ogłoszone 24-ego lipca. W tym roku maturzyści mieli możliwość ubiegania się na studia na 19 uniwersytetach oraz 21 kolegiach, które oferują około 700 programów studiów.

Jak już wcześniej informowaliśmy, jednym z kierunków, na które w tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja na pierwszy rok studiów, jest polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

PODCASTY I GALERIE