• Litwa
  • 13 maja, 2020 6:03

Złagodzono ograniczenia dotyczące pogrzebów w czasie kwarantanny

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia złagodzono ograniczenia dotyczące pogrzebów w czasie kwarantanny.

BNS
Złagodzono ograniczenia dotyczące pogrzebów w czasie kwarantanny

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Liczba uczestników obrzędów pogrzebowych nie jest ograniczona. Wciąż jednak należy przestrzegać ogólnych środków zapobiegawczych: zachować dystans społeczny, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem, jeśli nie ma możliwości umycia rąk – użyć środków dezynfekujących, nie dotykać twarzy i oczu rękami, przestrzegać etykiety kaszlu i kichania.

Zniesiono również ograniczenie organizowania obiadów żałobnych w publicznych placówkach gastronomicznych lub domach. Nie ma również wymogu wystawiania trumny z ciałem zmarłego w sali pogrzebowej do 4 godzin.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że spółki świadczące usługi pogrzebowe należy informować w przypadku, jeśli zmarły był chory na koronawirusa. Jeśli w chwili przygotowania ciała do pogrzebu nie jest jasne, czy dana osoba miała koronawirusa, jej zwłoki są traktowane jako należące do tej grupy.

Zwłoki zmarłych na koornawirusa wystawiane są w zamkniętej trumnie.

PODCASTY I GALERIE