• Litwa
  • 29 maja, 2015 14:57

Zgromadzenie Parlamentarne trzech państw chce bezwizowego reżimu dla Ukrainy

Parlamenty Litwy, Polski i Ukrainy uzgodniły, że będą dażyć do wprowadzenia bezwizowego reżimu dla Ukrainy już w przyszłym roku – zaznaczono w Deklaracji przyjętej podczas posiedzenia Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy.

BNS
Zgromadzenie Parlamentarne trzech państw chce bezwizowego reżimu dla Ukrainy

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Zgodnie z przyjętym dokumentem strony obiecują współpracę w dziedzinie realizacji planu liberalizacji reżimu wizowego dla Ukrainy do końca tego roku i będą czekały na pozytywny wniosek Komisji Europejskiej o niestosowaniu reżimu wizowego dla Ukrainy już w 2016 roku.

Zgromadzenie oświadczyło także, że Ukraina, jako kraj Europy, ma perspektywę europejską i może wyrazić wolę wstąpienia do Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej są nawoływane do okazania solidarności z narodem ukraińskim i ratyfikowania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską, tak, aby mogła ona całkowicie wejść w życie w roku 2016.

W deklaracji potępiane są działania Federacji Rosyjskiej związane z aneksją Krymu oraz wojenną agresją na Wschodzie Ukrainy, Rosja jest nawoływana do odwołania swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy oraz uwolnienia pilotki Nadii Sawczenko. W dokumencie zaznaczono także, że Unia powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji, jeśli nadal nie będzie ona przestrzegała porozumień z Mińska.

Jednocześnie wyrażono szacunek wobec tych mieszkańców Rosji, którzy „sprzeciwiają się agresywnej polityce władz i żądają zbadania okoliczności śmierci Borysa Niemcowa”.

Zgromadzenie Parlamentarne Litwy, Polski i Ukrainy obradowało w Wilnie przez dwa dni. Wzięli w nim udział marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący RAdy Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Grosman, obradom przewodniczyła marszałek Sejmu Litwy Loreta Graužinienė.

PODCASTY I GALERIE